زود دیر می شود...بی خیال عاشقی

بی خیال گفتن هایی که به ضرر جفتمان تمام شد

 

jkld

چرا فکر می کرد که برایم مهم نیست؟

چرا در جواب تمام سوال هایم فقط گفت: " بیخیال..."

حالا بعداز چندماه برگشته و می گوید:

"آیا برایت مهم بودم؟"

او دلش درگیر صدنفر بود

مدام بین من و دیگران در حال استخاره

..ولی نمیدانست که من بخاطر او به تمام دل مشغولی های کاذب پشت کرده بودم

من فقط او را حقیقی می خواستم و می دیدم

افسوس که او هیچگاه ندانست که زود " دیر می شود"
موضوع مطلب : جدائی, تنهایی, دلبستگی, دلشدگی, علاقه شدید, علاقه کاذب, ردپا, غم دوری, هجرت, فراق, کوچ عاشقانه, بی خیال, نه بابا!, آره بابا, الفاظ بد

/ 1 نظر / 5 بازدید
saghar

عالیییییییییییییی[گریه]