بدون تو...

بدون توضیح...!

فرهاد صفریان

/ 3 نظر / 55 بازدید
jedward

سلام اپم یه سری بهم بزن

رزا

آرزو دارم روزی که در آن قرارداری،سرآغاز روزهایی باشد که آرزو داری... مثل همیشه عالی! موفق باشی. [گل][گل][گل]

هانا

اره نخند ید....................[[متفکر][متفکر]معلومه که من بهترم[متفکر]