دل نوشته عاشقانه

دل نوشته عاشقانه

وقتی کسی درکنارت است...
خوب نگاهش کن..!!
به تمام جزییاتش...
به لبخند بین حرفهایش...
به سبک ادای کلماتش...
به شیوه ی راه رفتنش...نشستنش...
به چشمهایش خیره شو..!!
دستهایش را به حافظه ات بسپار...
گاهی..آدمها آنقدرسریع میروند که...
حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند..!!

/ 0 نظر / 98 بازدید