ردپای تنهائــــــــی...


 
اگه بی هوا کسی وارد زندگیت شد بدون کار خدا بوده !

 

 اگه بی محابا دلها از دستها بهم گره خورد بدون کار خدا بوده!

 

 
اگهگریه هات تو خنده غفلت دیگران شنیده نشد تا خرد نشی

 

 بدون تنها محرمت خدا بوده ! حالا هم اگه دلت شکسته

 

و بغض تنهایی خفه ات کرده شک نکن تنها مرحمت خداست

 

که از سر تواضع یه بهونه واسه نوازشت گیر آورده

/ 10 نظر / 5 بازدید
غزل

آخر فراموش ميشوم ... از يادها ، از خاطرات ، از عشقها ، از روزها ، از شبها ... ديگر كسي حتي ، سراغي از من نخواهد گرفت ... انگار اصلاً وجود نداشته ام و مي آيد آن روز و چقدر نزديك است

غزل

خدایـــــا التمـــــــاست مــــــی کنــــــم همـــــه دنیـــــایــــت ارزانـــــیِ دیگــران ولـــی !! آنــکــــه دنـیـــایِ من اســــت مــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نــــــــشـــود. . .

غزل

وقتـــی نخـــواستنـت... آروم بـکــش کـنـــــار...! غــــم انـگیـــــز اسـت اگـــر تـــو را نـخـــواهـــد؛ مســـخـره اســت اگـــر نفهمــــی؛ احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـــی ....

غزل

نـنـه...! هـر چـی بـدبـخـتـی کـشـیـدیـم; گـفـتــی: "حـکـمـت خـداسـت" بـبـیـن نـنـه... نـیـشـونـی ایـن حـکـمـتـو بـده بـرم در خـونـش بـگـم دِ لا مـصـب، مـشـکـلـت بـا مـن چـیـه آخـه...؟!

غزل

همین که تو میدانــے " בوستت בارم" کافیست... بگذار خفه کند خوבش را בنیا…

غزل

من با يک نگاه تو؛ رئيس دنياي آرزوهايم مي شوم، تبليغ نمي خواهد؛ ستاد انتخاباتي ام را درست در ميدان احساسات قلبت برپا کرده ام… راي اوليِ من! يکبار با ملت وجودت برخيز و به چشمان من راي بده… دلم يک حماسه مي خواهد…

غزل

شنیــده بــودم "پـــــــــــــا" ، "قــلب دوم" است ... امابــــــــــــــــــاور نداشتــم ! تــا آن زمــان كــه فــــــــــــــهمیــدم ، وقتــی دل مــانـــدن نــدارم ، پــای ایــــــــــــــــــــــــــستــادن هــم نیســت... !!!

غزل

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت...!!! وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ، دست به سینه ایستاده ای !!! من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... !

s

از این نوشتت واقعا خوشم اومد[تایید]

parandis

میسی از این که لینک کردی منم لینکت کردم فقط اگه میشه منو با عنوان وبم لینک کن stay with me مرسی[ماچ]