قضاوت ازروی قساوت وناداوری دردادگاه زندگی...

قضاوت ازروی قساوت دردادگاه زندگی...


tazahoro2rooiii.jpg
قساوت قلب را می توان در کسانی که زود قضاوت عقل میکنند دید.
کاش می شد درمورد خیلی چیزا زود قضاوت نکرد.
همیشه هم پشت و روی آدم ها یکی نیست.
همیشه هم دوتا نیست.
/ 0 نظر / 48 بازدید