یار...

دلا یاران سه نوعند ار بدانی

                                  زبـانـیـنـد و نانـیـنـد و جانی
بنانی نان بده از در برانش  

                                حذر کـن از رفیقـان زبانــی
دلا یاران جانی را نگهدار  

                                بـرایش جان بده تا میتوانی

04

بَعــضـــیـ فَقــَــط رَهْـــگُـذرنـــد

از هَمـــــــان اولْ...

میـ آینـــــــد کِهـ برونـــد

میـ آینــــــــد کِهـ نمانــنـد

یـــــادتْ بـــاشَـد

هیچــــ وقـــتْ دل نبندی به بودنـِشــــــانــْــ !!!

چــون وقتــــــی بــــرَونــْـد

تــــــو میـ مانـــی و دلی کِهـ

دیگـــــر تــــــا اَبـــَــد

دل نمیـ شــــود برایــَـتْ..-موضوع مطلب : داستان, عکس های جالب, داستان اونجوری, داستانهای عاشقانه, حکایات جالب, داستان ع کس, قصه عاشقی, داستانهای کوتاه, داستان من ومامان

/ 7 نظر / 71 بازدید
غزل

دیشب خدارو دیدم... گوشه ای آرام میگریست... من هم کنارش رفتم و گریستم... هر دو یک درد داشتیم ... آدم ها... عجب از آدمایی ، که نشانه هایت را میبینند و انکارت میکند ... و عجب از تو که انکارشان را میبینی و مهربانی میکنی اپممممممم

s

[گل][گل]

سمانه

پروردگارا: به داده، نداده و گرفته ات شكر كه داده ات نعمت، نداده­ ات حكمت و گرفته­ ات امتحان است.

لیمو شیرین غرغرو

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد …

elnaz

salam.mamnoon ba onvane webet link shodi[گل]