وداع یاخراب کردن پل های پشت سر

 

میخای بری برو

ولی پل های پشت سرتو خراب نکن

...................اینجا هنوز کسی منتظر بازگشت توست

 

/ 3 نظر / 51 بازدید

خیلی خشمل بود[ناراحت]

بیتا

من که همین دیروز کامنت گذاشتم[ناراحت]

بیتا

دستت درد نکنه[زبان] نه گفتم فکر نکنی من به یادتون نیستم ولی کمتر میام دیرتر آپ میکنم و مث دیروز یه وقتی میذارم به همه سر میزنم اینجورری بیشتر فقط وقت میکنم کامنت جواب بدم