عکس طنز:خیط کردن زنانی که قصددست دادن بااحمدی نژادراداشتند

عکسهای طنزحنده دار

عکس های طنز و خنده دار

نظر شما چیه؟

تا حالا شده یکی شما رو همچین موقعی بذاره تو خیط و آبروتونو جلو همه ببره موقع دست دادن

/ 0 نظر / 166 بازدید