# اس_ام_اس_دل_شکستن

نصیحت.درباره ی..ناکامی...ناامیدی ویأس

نصیحت.درباره ی..ناکامی...ناامیدی ویأس هیچوقت ناامید نشو وقتی شکست میخوری مصیبتی گریبانگیرت میشه وقتی به ته بن بست میرسی وقتی دیگه احساس بیکسی و تنهایی میکنی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 29 بازدید